Co to je Fyzio-office?

Fyziooffice je koncept, který se snaží pomáhat a radit všem těm, kteří tráví více času vsedě než pohybem. Více o nás…

Prožitkový workshop

 • Populární prožitkový workshop. Proškoleno více jak 3 000 lidí.
 • Určeno pro skupinu do 12 lidí
 • Ukáže cestu zpět k přirozenosti
 • Tři části – teorie, prožitek, náprava špatných stereotypů
 • Zlepšení dechu, sedu, stoje
 • Cviky a návody pro udržení a prohlubování získaných dovedností
 • Ergonomie pracovního místa

Den zdraví

 • Den zdraví pro vaší firmu nebo oddělení
 • Navrhneme, naplánujeme, zorganizujeme a realizujeme
 • Témata – škola zad, správné sezení, zdravá výživa a vaření, raw food, dentální prevence, dermatologické vyšetření, konzultace s fyzioterapeutem atd.

Fyzioterapie do kanceláře

 • Mobilizační a měkké techniky páteře a periferních kloubů, diagnostika a terapie
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému
 • Taping
 • Masáže
 • SM systém podle MUDr. Richarda Smíška – cvičení pro posílení a stabilizaci páteře pomocí pružných tahů

Speciální masáž do kanceláře

 • Masáž přímo na vašem pracovišti
 • Speciální AMMA tzv. „Manažerská masáž“
 • Masáž prováděná v sedě přes oblečení
 • Čerpá inspiraci z orientálních terapeutických technik, především shiatsu a akupresury.
 • Doba prováděni je 15 - 20 minut, provádí se na speciální klekačce.
 • Je velmi efektivní a přináší rychlé uvolnění a relaxaci.
 • Bez nároku na prostor a místnost

Poradenství

 • Úprava pracovního prostoru
 • Ergonomie pracovního místa
 • Nácvik jednoduchých cviků pro protažení zkrácených a posílení ochablých svalů.
 • O sezení


novinky

© 2011 Fyzio-Office | code&deisgn VosK