O nás

Mgr. Adéla Mikulová,
diplomovaný fyzioterapeut

Adéla Mikulová

O sobě

Fyzioterapii jsem studovala, protože mi přišlo zajímavé pomáhat lidem, kteří mají obtíže s pohybovým aparátem. K pohybu jsem měla vždycky blízký vztah, vyzkoušela jsem mnoho sportů a stále mě baví objevovat jeho nové rozměry. Studium mi odhalilo jen malou část z tajemství těla. Až praxe, odborné kurzy a kontakt s mistry v oboru mi ukázaly více. Jsem každodenně udivována propojením těla a duše, pohybu a vědomí. Snažím se stále vzdělávat a nalézat nová témata, která pak mohu přinášet vám a být vám tak prospěšná.

Pracovala jsem v Jedličkově ústavu, na soukromé klinice Monáda v Praze a na lůžkovém oddělení v nemocnici Vojkov. Před sedmi lety jsem založila v Zelenči ordinaci fyzioterapie, která se postupně rozrůstá. Nyní spolupracuji s kolegy fyzioterapeuty a maséry a máme mnoho věrných a spokojených klientů. Vedeme kurzy cvičení pro děti i pro dospělé a máme připravené další projekty, které chceme pro vás postupně realizovat.

Pokud řešíte nějaký pohybový problém, mohu Vám být nápomocna při nápravě, budu se snažit pochopit a vysvětli příčinu vašich potíží.

Od roku 2006 mám od ministerstva zdravotnicví ČR osvědčení k výkonu zdravotnického povolání v oboru fyzioterapie. Reg.č.: 024-0063-2069

Praxe

 • 1998–2000 oddělení fyzioterapie Jedličkův ústav a školy Praha 4
 • 2000–2002 soukromá rehabilitační klinika Monada Praha 4
 • 2002–2006 MD
 • 2004–2006 oddělení rehabilitace LDN Tehovec
 • 2007 123kondice – vlastní soukromá ordinace – masérské, regenerační a rekondiční služby
 • 2009 123kondice – vlastní nestátní zdravotnické zařízení v oboru fyzioterapie
 • 2010 založeno Fyziooffice

Absolvované kurzy

 • Mobilizační a měkké techniky páteře a periferních kloubů, diagnostika a terapie
 • McKenzie koncept
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému
 • Lymfologie
 • Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů
 • Terapie podle Mojžíšové
 • Celotělová akupresura dle klasické akupunktury
 • Reflexní terapie
 • Kraniosakrální techniky
 • Kurz SM systému dle Smíška
 • Computerová kineziologie
 • Taping
 • Hipoterapie

Klára Kohoutová

Klára Kohoutová

Obor fyzioterapie jsem vystudovala na VZŠ Alšovo nábřeží r. 1998. Po studiu oboru fyzioterapie jsem pokračovala ve studiu učitelství tělesné výchovy a chemie na FTVS UK v Praze, kde jsem pokračovala zároveň ve studiu mezioborových kurzů pro maséry, trenéry a tělovýchovné pracovníky. Získala jsem cennou praxi ve zdravotnických i školních zařízeních.

Ve své dosavadní již 15-ti leté praxi se snažím využívat především základy pohybové výchovy a fyziologie pohybu a aplikovat tyto zásady na nejběžnější činnosti každodenního života. S takovými obtížemi nás nejčastěji vyhledávají naši klienti – s potížemi vznikajícím při každodenních aktivitách, v zaměstnání, řízení auta apod.

Kromě fyzioterapie se věnuji také hippoterapii – metodě, která využívá živého koně pro léčbu a stabilizaci nejrůznějších tělesných i duševních poruch. Spolupráce se zvířetem vede u dětí i dospělých klientů k obnově a stabilizaci duševní a tělesné kondice. Tato práce je pro mne koníčkem a celoživotním posláním. Jsem držitelem závodní jezdecké licence a trenérské kvalifikace II. stupně.


Mgr. Vít Kubias

Vítek Kubias

Fyzioterapii jsem studoval na 3. lékařské fakultě UK v Praze. Magisterské studium jsem ukončil v roce 2014, a od té doby se věnuji ambulantním pacientům. Kromě individuální terapie jsem začal také vést skupinová cvičení a výukové kurzy pro fyzioterapeuty, lékaře a cvičitele v rehabilitační metodě SM- systém. Nyní se mimo tyto aktivity věnuji studiu fyzioterapie na navazujícím magisterském programu. Kromě školy si rozšiřuji znalosti absolvováním různých odborných kurzů.

Při terapii cíleně využívám techniky z různých fyzioterapeutických metodik a přístupů. Každý člověk reaguje na fyzioterapii jinak, a každý reaguje na jinou metodu jinak intenzivně. Proto je třeba terapii „ušít na míru“, a vybrat takové cviky a léčebný systém, který Vám bude nejlépe sedět. Jedna z věcí, které mě na fyzioterapii fascinuje nejvíc, je právě nutnost improvizace, "naladění se" na konkrétního člověka a pochopení toho, co mu schází či co je špatně, a nalezení cesty, jak to napravit. Příčina pohybových potíží nemusí vždy vycházet právě z pohybového systému, ale často je způsobuje i např. stav vnitřních orgánů. Ovlivňovat takovéto potíže pouze fyzioterapií leckdy nestačí, proto bývá v rámci terapie občas nezbytné využití i jiných přístupů, než jenom „čisté“ fyzioterapie – možností je více, mohou pomoci např. bylinné čaje.

Ve svém volném čase rád poslouchám hudbu, cvičím jógu, sportuji a hraji deskové hry.

Seznam absolvovaných kurzů

 • 2014 Dynamická neuromuskulární stabilizace koncept prof. Koláře
 • 2009–2013 SM-systém (mnoho různých školení, včetně lektorského kurzu)
 • 2013 Řetězení poruch v pohybovém systému (koncept doc. Tichého)
 • 2013 Kinesiotaping
 • 2013 Reiki
 • 2012 Čínská terapie Tuina
 • 2012 Computerová kineziologie
 • 2011 Reflexní terapie plosky nohy
 • 2010 Absolvování Bc. studia fyzioterapie

Zbyšek Kubias

Zbyšek Kubias

Základní masérský kurz Sportovní, relaxační a regenerační masáže jsem absolvoval v Masérské škole REFIT v roce 1992, jako alternativu k mé tehdejší profesi veterinárního asistenta. Masážím a problematice kolem nich se naplno věnuji od roku 2010.

Snažím se najít klientům takový druh masáže, který jim bude vyhovovat. Od relaxačních přes sportovní po terapeutické nebo jejich kombinaci.

Díky spolupráci s maséry i fyzioterapeuty a absolvováním odborných kurzů získávám stále nové a nové poznatky, zkušenosti a přehled o funkci těla a pohybového aparátu a o tom, jak vše se vším souvisí a nic nejde řešit odděleně. Proto se snažím o komplexnost své práce. Zapojuji i cvičení spirální stabilizace SM-systém ve skupinách i individuálně.

Kurzy

 • 1992 – Masérská škola Refit
 • 2010 – Baňková masáž
 • 2010 – Baňková terapie
 • 2011 – Bambusová masáž
 • 2011 – Segmentová reflexní masáž
 • 2011 – Měkké a trakční techniky
 • 2011 – SM systém modul 1-4
 • 2011 – Fitness instruktor A
 • 2012 – Medová masáž
 • 2012 – Dornova metoda
 • 2013 – Čínská masáž Tuina
 • 2013 – Reflexologie plosky nohy
 • 2014 – Fyzioterapie funkce I Facilitace
 • 2014 – Masáž lávovými kameny

Jitka Welk

Jitka Welk

Diplomovaný fyzioterapeut 1998

Fyzioterapii jsem vystudovala na VZŠ Alšovo nabř. r. 1998. Ke studiu tohoto oboru mě přivedla kolegyně fyzioterapeutka v porodnici U Apolináře v Praze, kde jsem po střední zdravotnické škole pracovala jako dětská sestra. Její práce mě oslovila natolik, že jsem pochopila, co chci v životě dělat. Po dostudování jsem čtyři roky pracovala na soukromé klinice Monáda na Praze 4. Zde se mi otevřel zcela nový pohled na léčbu a to propojením západní a východní medicíny. Naučila jsem se nahlížet na člověka jako na celek a nevynechat ani psychické vlivy, které mají mnohdy na svědomí velké procento našich fyzických potíží. Vždy se snažím najít způsob, jak mohu nejlépe pomoci, ať už je to masáží, rehabilitačním cvičením, reflexní terapií plosky nebo třeba doplněním životní energie pomocí Reiki. To vše a mnoho dalšího Vám mohu nabídnout.

Praxe

 • Od 2012 – 123Kondice, Zeleneč
 • 2010–2013 – MD
 • 2005–2009 – Physio Extra Dublin, Irsko
 • 2003–2005 – studium angličtiny, Irsko
 • 5–7/2003 – Rehabilitační klinika Valens, Švýcarsko
 • 2002–2003 – Rehabilitační klinika nemocnice Královské Vinohrady
 • 1998–2002 – Monáda, soukromá rehabilitační klinika, Praha 4

Kurzy

 • Mobilizační a měkké techniky páteře a periferních kloubů, diagnostika a terapie
 • McKenzie koncept
 • S-E-T koncept s použitím TerapiMaster System (Sling Exercise Therapy)
 • Komplexní terapie kostrčového syndromu s aplikací cvičení podle Mojžíšové
 • Projekce bolesti v pohybovém systému
 • Komplexní terapie rameního kloubu
 • Komplexní akupresura
 • Mikrosystémy na ruce
 • Reflexologie plosky nohy
 • Reflexologie hlavy a obličeje
 • Cvičení na míčích pro funkční a organické poruchy pohybového systému
 • Reiki
 • Shamballa
novinky

© 2011 Fyzio-Office | code&deisgn VosK